Pagina's

maandag 27 juni 2011

Master in Visual Arts, specialization Fine Arts

Yeahhh, I am graduated! First I will show you some pictures of the exhibition CLASH, which was a great success!Lut Pil (teacher art- and design history)opened the exhibition on Tuesday 21st of June (in Dutch):
Plaster forms & Mould Aniek Meeldijk 2011
'In Clash mogen de dingen botsen. Het atelier keramiek en glasontwerp van Sint-Lucas Beeldende Kunst Gent brengt werk bijeen dat duidelijk van elkaar verschilt. Clash toont zowel keramische objecten die in een perfecte mal zijn gegoten als kleisculpturen waarin vormen organisch woekeren. Ze geven het spanningsveld aan waarbinnen artistieke ideeën vorm krijgen. De tegenstellingen zorgen voor kritische ruimte en worden niet afgezwakt of weggewerkt. Meer zelfs: de confrontatie of frictie ontstaat niet enkel tussen de werken onderling maar is ook aanwezig in de werken zelf.'

Glaze tests Aniek Meeldijk 2011
'Sommige keramische objecten lijken weggeplukt uit de puristische schilderijen van Amédée Ozenfant en Charles-Edouard Jeanneret (Le Corbusier). De strakke vaasvormen beantwoorden aan de gestandaardiseerde, uitgezuiverde typeobjecten die Ozenfant en Jeanneret in hun retoriek van het Purisme verdedigden (Le Purisme, 1921). Net zoals puristische objecten hebben de vazen een logische vorm die is opgebouwd vanuit vaste punten en een geometrische basisstructuur. Als resultaat van controle en correctie zijn ze gericht op orde. Ze zoeken naar een uitgezuiverde, universele taal en zijn direct leesbaar en herkenbaar. Onversierd tonen ze ook de perfectie van het maakproces: geen decoratie die productiefouten verbergt of valse rijkdom tentoonspreidt, maar zuivere vormen en elastisch gebogen contouren'.
'Meerdere studenten kiezen voor een dynamiek van tegenstellingen. Gesloten vormen worden opengekerfd, stapelingen dreigen ineen te vallen, kleine formaten wisselen af met grote constructies, abstracte volumes roepen figuratie op, en ondanks materiële gelaagdheid (bijvoorbeeld vloeibaar glas dat wordt gewikkeld) is men op zoek naar essentie'.
'Zelfs de perfecte vaas moet er aan geloven. Hoe kan je perfectie combineren met het loslaten van controle? Hoe kan je een archetypisch volume met een ideaal vormgegeven buik en hals ‘uit handen geven’? Men kan experimenteren met stooktemperaturen, glazuurverven, materialen, ‘knipsels’ en vervormingen. Het proces is niet volledig te controleren, maar men heeft wel een idee van het verloop en van de wijze waarop dit kan worden gemanipuleerd. De glazuurverf kan men over het biscuit (de eerste baklaag) laten druipen of door het biscuit laten opzuigen tot kleurbanden die bewegen tussen geometrische vlakken en meer organisch gerafelde patronen. Het is een spel van gebakken aarde en verf die volgens eigen wetten op elkaar inwerken. Tegelijkertijd verdwijnt de strengheid achter decoratie'.
Filmstill Seeking perfection 2011
Wanneer verschillende materialen worden onderzocht, kan men bijvoorbeeld een erg kalkhoudende klei gebruiken. Onder invloed van de luchtvochtigheid zwelt de kalk na het bakken, wat de verbrokkeling van de keramiek veroorzaakt. Meteen erodeert ook de perfecte vaas. Fouten sluipen doelbewust in het werkproces en creëren een eigen vorm van imperfectie. En de toeschouwer moet het archetypische object ‘herlezen’: het blanke oppervlak is nu beschreven en de tekst niet op voorhand gekend. Het zijn objecten die de maker en toeschouwer verrassen als mentale collages van tegengestelde concepten en experimenteel onderzoek.'*
Overview Aniek's work during exhibition CLASH

*Perfectie en chaos in klei, keramiek en glas, Lut Pil juni 2011

De studenten keramiek en glas 2010-2011 waren:Camille Baeyens, Eliya Koopmans, Ellen Wynant, Emma D’Hoore , Gert Jakob Vandenweghe, Herbert Deruwe, Irja Syvertsen, Jentel Wuytack, Jeroen Heerwegh, Jolien Holvoet, Luckas Thoelen ,Olivier Borginon, Sarah Monica Terino, Séline Riquière en Aniek Meeldijk.

Photos: Anne Ausloos & Kris Blondeel

Geen opmerkingen:

Een reactie posten